sâmbătă, 31 decembrie 1983

Cîntec nedrept

Deodată, dintr-o dată,
enigma-i amintire,
Şi-n mine se zdrobeşte
şi totuşi mă mai doare,
Doar gîndul niciodată
nu-mi este amintire,
Iubito-ţi spun: ”Adio”,
– iubirea noastră moare.

Din fapta nopţii-n valuri,
sub orizont de mare,
A fost minciună sacră
născută din splendoare,
Acum e amintire
şi file-n calendare,
Iubito-ţi spun: “Adio”,
– chiar adevărul moare.

Se duc în spaima serii
săruturi clandestine,
Beţia adormirii
acum e o eroare,
Dar nu e numai visul,
eclipsa-i în destine,
Iubito-ţi spun: ”Adio”,
– prezentul nostru moare.

Suflînd, mai greu, cu gîndul
şi fapta mea de sînge,
Mai port în împlinire
amarnica teroare,
Şi dacă-n faptul serii
scrum de trecut vom strînge,
Iubito-ţi spun: ”Adio”,
– prezentul nostru moare.

Să strîngem laolaltă,
trecutul cu prezentul,
Şi vom privi fierbinte
lumina arzătoare,
Vom regreta tîrziul
urmînd să pun accentul:
Iubito-ţi spun: ”Adio”,
– chiar adevărul moare.

Şi orice dor de seara,
tîrziu înnourată,
Va fi doar o strivire
şi zvîcnet de eroare,
Noi nu vom mai aprinde
o torţă niciodată,
Iubito, doar: “Adio”,
– iubirea noastră moare.

miercuri, 21 decembrie 1983

Război în stele

Printr-un gând al răzvrătirii
Fac, în fapte, pe nebunul
Şi-n speranţa amintirii
Pun la socoteală tunul.
Din credinţa zbuciumată,
A rămas doar fum de viaţă,
Şi, la fel ca altădată
Mă mai prinde noaptea-n ceaţă.

Rîd cu-n soi de disperare,
Plîng cu preoţii în strană,
Şi cu un cuţit de sare
Rup condiţia umană.
Dar, precum mă ştie viaţa,
Cu-l meu nume ca prenume,
Pun pe fugă dimineaţa
Să pot fi sedus de glume.

Prin condiţia-mi de vifor
Măsluiesc război de stele,
Că, prin toate cîte fi-vor,
Am s-ajung şi eu la ele.
Mă mai ceartă pana-mi slugă
Să iau drumul spre trecuturi,
Dar opun cu glas de rugă
Clandestinul din rebuturi.

Şterg o lacrimă ştrengară
Cu o vorbă apăsată,
Tot dînd lacrimii de ceară
Rost de clipă luminată.
Mă trădează şoapta sorţii
Prin credinţa-mi muritoare,
Că nu sunt un sclav al morţii
Temător de-al zilei soare.

sâmbătă, 17 decembrie 1983

Continuare

În clipele arzînde
a nopţilor vacante,
Cu gîndul şi cu fapta
aproape de-a mea urmă,
O şoaptă şi o noapte
trecutul meu îl scurmă,
Lăsîndu-mi vagi iluzii,
ascunse şi secante.
Din fosta mea dorinţă,
de soare şi zăpadă,
Simt numai ceaţa toamnei
cu frunze de decor,
Înaltul care cade
din ultimul lui zbor,
În amintire tristă
a formei de paradă.

Şi fără sărbătoare,
o urmă de scînteie,
Îmi umple cu trecuturi
paharele de vin
Dar buzele-mi scrobite
îl simt a fi venin
Ce-n plânsuri îmi transformă
fărâma de idee.
Pe umeri îmi apasă
cu sîrg nimicia,
Cortina vîrstei noastre
pe frunte lasă semne,
Ca o eternă clipă
prin forme să se-nsemne
Pe un stindard ce-şi are
emblemă bucuria.

miercuri, 14 decembrie 1983

Numărătoare

Şi iarăşi încep... Număr anii...
Trecutul, mi-l număr pe frunte,
Preoţii îmi cîntă litanii,
Să pot să mai uit amănunte.

Fur clipe din clipa de viaţă,
Şi număr mă simt că sunt eu,
Şi chiar cînd conturu-i în ceaţă
Să uit mi se pare prea greu.

Din toate ce-au fost şi-or să fie,
Puţine-mi vor fi ca avere,
Ştiu însă că dată-mi e mie
Credinţa ca semn de putere.

Dar totuşi, eu număr nimicul
Ce-mi pune, pe frunte, însemn,
Mă apăr şi-mi sînt inamicul,
La luptă mereu mă îndemn.

Mă lupt cu privirea prea dură,
Mă lupt cu mai tot ce urmează,
Arsura-mi pansez cu căldură,
Cînd gerul trăirea-mi vînează.

Şi totuşi un gînd mă mai ştie,
Eu însă nici anii nu-mi ştiu,
Un fulger privirea-mi mîngîie
Cînd spun că deja-prea tîrziu.

marți, 13 decembrie 1983

And remember...

...lui Nichita Stănescu
And remember... cartea s-a sfîrşit,
Adevărul nu este viaţa...
Iar începe-o zi cu-n asfinţit,
Orizontul mărgineşte ceaţa...

Soarele nu poate-nvinge ceaţa...
Spartă-n ciobori este dimineaţa...

Spartă-n ciobori este dimineaţa...
Soarele nu poate-nvinge ceaţa...

Peste seară iar coboară ceaţa,
Ziua s-a-nceput cu-n asfinţit,
Amintire doar mai este viaţa...
And remember... cartea s-a sfîrşit.

vineri, 2 decembrie 1983

Repetabila credinţă

Găsesc mereu enigme,
pe drumul disperării
Şi-n scîrţîtul porţii,
menirea dezbinării,
O noaptea fără margini
când ziua-i nourată
Şi liziera clipei
pe bolta înstelată.

O sacră desfrânare!
Desfrîul e culoarea
Şi cu nuanţă sfîntă
cînd nulă e valoarea,
Sînt marginea chemării
şi-mi mărginesc trăirea,
Dînd şanse amintirii
de-a-mi reproșa iubirea.

Mă plîng în somn că-i iarnă
şi viscolul mă poartă,
Prin ceruri de adâncuri,
dar eu tot cred în soartă,
Se zguduie pămîntul
cînd zbor ca o săgeată
Şi raspîndesc tumultul
cu vocea mea înceată.

Cerşesc cu mîna ruptă
şi vocea mea se strînge,
Şi răni îmi dau speranţa
că simt ce mă înfrînge,
Iar mîna mea vrea sînge
şi sîngele iubire
Ca să-nfăşor cu stele
a sceptrelor unire.

Prin adormirea serii
aştept, din cer, povaţa
Şi mă tot chem în taină
rănindu-mă cu viaţa,
Am nemurirea-n moarte
şi moartea-mi stă pe buze
Şi răzvrătirea nopţii
prin mine-şi cere scuze.

Am nopţile mai scurte
şi nopţi de nedormire,
Dar îmi păstrez speranţa
în clipa de trăire,
Şi fără gînd, o şoaptă,
o viaţă-mi răzvrăteşte
Într-un final tot fapta
e cea care-o-ntregeşte.